Verhuur voorwaarden/Terms and Conditions

Huren in de Gibraltar

De naastgelegen speeltuin is dagelijks open voor publiek. De gasten van de Gibraltar kunnen ook van deze speeltuin gebruik maken. Springkussens, barbecues, party-tenten etc. zijn niet toegestaan in de speeltuin. Na 18:00 is de speeltuin gesloten. Ook voor huurders in de zaal van de Gibraltar.

De Gibraltar streeft naar een zo klein mogelijke footprint. Om die reden is het niet mogelijk om plastic servies en feestmateriaal zoals ballonnen en slingers te gebruiken. Wij verplichten u als huurder om composteerbaar servies en materiaal te gebruiken (zie logo op de verpakking)
De Gibraltar geeft ook de mogelijkheid om servies van De Gibraltar te gebruiken. Bij grote aantallen worden de afwaskosten in rekening gebracht.

Het is toegestaan om uw eigen taart mee te nemen.
Drankjes en aanvullende versnaperingen kunnen besteld worden aan de bar. 

http://www.okcompost.be/nl/home/ of
http://www.european-bioplastics.org/bioplastics/standards/labels/

Er mag geen brandbare decoratie opgehangen worden. Desgewenst kan de Gibraltar stoffen slingers ter beschikking stellen. Waxinelichtjes, kaarsen en wierook zijn niet toegestaan.

Het afgesproken huurbedrag moet betaald voorafgaand het evenement. De huur is pas definitief als de afgesproken huurprijs is ontvangen. Alleen na betaling van de huurprijs is er een definitieve reservering.
Annulering zonder kosten is mogelijk tot 3 weken voor de huurdatum, daarna is 15% (twee weken) resp. 25% (één week) verschuldigd. Bij extreme redenen beslist het bestuur.

Na afloop van het evenement vloer bezemschoon opleveren.

In de Gibraltar is een bescheiden audio systeem aanwezig. Uw telefoon, computer of iPod, etc. kan met een audio plug aangesloten worden. Er mag geen versterkte audio apparatuur extra aangesloten worden.

Gedragsregels:
1. De ouders en/of verzorgers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de kinderen.
2. De huurder is verplicht ervoor zorg te dragen, dat noch hij, noch zijn gasten, overlast aan gebruikers en/of bewoners van naburige percelen en overige gebruikers van de speeltuin zal veroorzaken.
3. De huurder zal het gehuurde overeenkomstig de afgesproken bestemming gebruiken.
4. Het is de huurder niet toegestaan huisdieren in het gebouw of in de speeltuin toe te laten zonder overleg.
5. Het is niet toegestaan in het gebouw of op het terrein te roken.
6. De speeltuin blijft, tijdens de normale openingstijden van de speeltuin, toegankelijk voor andere bezoekers.
7. De huurder is verplicht om eventuele schade aan het gebouw en/of de inventaris te melden en te vergoeden.
8. Het is niet toegestaan om zodanig muziek te maken dat dit buiten de zaal te horen is, dit in verband met overlast voor de buren.
9. Het is niet toegestaan te voetballen in de speeltuin. Dit i.v.m. overlast voor de omwonenden.
10. Het is niet toegestaan de verlichting of anderszins (tijdelijk) onklaar te maken.
11. In de huur is water en elektriciteit inbegrepen.
12. Open vuur (incl. barbecue) in het gebouw of de speeltuin is verboden.
13. Het is niet toegestaan te graven en te spitten, m.u.v. de zandbak.
14. Tijdens de verhuur moeten vluchtwegen ten allen tijde worden vrijgehouden.
15. Het in het gebouw aanwezige meubilair mag alleen met toestemming van verhuurder verplaatst worden en dient te allen tijde in de oorspronkelijke opstelling achtergelaten te worden.
16. Schade aan het meubilair, door verkeerd gebruik, wordt in rekening gebracht bij de huurder.
17. Na het gebruik van de speeltuin is de huurder verplicht:
a. het gehuurde netjes achter te laten.
b. het afval te verzamelen en in de daarvoor bestemde prullenbak.
18. Het is de huurder en/of zijn gasten niet toegestaan voertuigen te parkeren op de inrit van de speeltuin. Voor laden en lossen mogen uitsluitend na overleg met beheer van de Gibraltar gebruik gemaakt worden van de inrit van de speeltuin.
19. Bij overtreding van deze voorwaarden volgt verwijdering van het terrein en uitsluiting van huur, zonder recht van restitutie.
20. Nadat de overeenkomst is ondertekend heeft de huurder recht op het gehuurde zoals dit in dit contract is overeengekomen.