Verhuur voorwaarden

Verhuur voorwaarden

Ruimte huren in De Gibraltar

De gasten van Stichting De Gibraltar kunnen van de naastgelegen openbare speeltuin gebruik maken. Springkussens, barbecues, party-tenten etc. zijn niet toegestaan in de speeltuin. Na 17:00 is de speeltuin gesloten, ook voor huurders van De Gibraltar.

De Gibraltar streeft naar een zo klein mogelijke ecologische footprint. Om die reden is het niet mogelijk om plastic servies en feestmateriaal zoals ballonnen en slingers te gebruiken. Er is een goedgevulde servies kan je gebruik van mag maken. Bij grote aantallen worden er afwaskosten in rekening gebracht.

Het is toegestaan om uw eigen taart mee te nemen.
Drankjes en aanvullende versnaperingen kunnen besteld worden aan de bar.
 

Er mag geen brandbare decoratie opgehangen worden. Tijdens kinderfeestjes kunnen de stoffen slingers van de Gibraltar opgehangen worden. Waxinelichtjes, kaarsen en wierook zijn niet toegestaan.

Een reservering is vrijblijvend totdat een tweede partij op dezelfde datum en tijdstip wil huren . We vragen de eerste partij dan om te bevestigen.

In De Gibraltar is een bescheiden audiosysteem aanwezig. Uw telefoon, computer of iPod, etc. kan met een audioplug of bluetooth verbinding aangesloten worden. Er mag geen versterkte audioapparatuur extra aangesloten worden.

Na afloop van het evenement dient de vloer bezemschoon opgeleverd te worden.

Gedragsregels:

 1. De ouders en/of verzorgers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de kinderen.
 2. De huurder is verplicht ervoor zorg te dragen, dat noch hij, noch zijn gasten, overlast aan gebruikers en/of bewoners van naburige percelen en overige gebruikers van de speeltuin zal veroorzaken.
 3. De huurder zal het gehuurde overeenkomstig de afgesproken bestemming gebruiken.
 4. Honden zijn welkom, zolang ze aan de lijn bij de baas zijn en hun behoefte buiten de speeltuin doen.
 5. Het is niet toegestaan in het gebouw of op het terrein te roken.
 6. De speeltuin blijft, tijdens verhuur op de normale openingstijden van de speeltuin, toegankelijk voor andere bezoekers.
 7. De huurder is verplicht om eventuele schade aan het gebouw en/of de inventaris te melden en te vergoeden.
 8. Het is niet toegestaan om zodanig muziek te maken dat dit buiten de zaal te horen is, dit in verband met overlast voor de buren.
 9. Na het het evenement/kinderfeestje is de huurder verplicht:
  a. het gehuurde netjes achter te laten; zo nodig de zaal te vegen.
  b. het afval te verzamelen en in de afvalcontainers langs de straat te deponeren.
 10. We vragen ouders en grotere kinderen voorzichtig om te gaan wanneer ze gaan voetballen. Dit i.v.m. de veiligheid voor kleinere kinderen en de overlast voor de omwonenden.
 11. Het is niet toegestaan de verlichting of anderszins (tijdelijk) onklaar te maken.
 12. Tijdens de verhuur moeten vluchtwegen te allen tijde worden vrijgehouden.
 13. Het in het gebouw aanwezige meubilair mag alleen met toestemming van verhuurder verplaatst worden en dient te allen tijde in de oorspronkelijke opstelling achtergelaten te worden.
 14. Schade aan het meubilair, door verkeerd gebruik, wordt in rekening gebracht bij de huurder.
 15. Het is de huurder en/of zijn gasten niet toegestaan voertuigen te parkeren op de inrit van de speeltuin. Voor laden en lossen mag, uitsluitend na overleg met beheer van de Gibraltar, gebruik gemaakt worden van de inrit van de speeltuin.
 16. Fietsen van u en uw gasten staan in het rose vak bij de entree of het grasveldje tegenover de speeltuin. De toegang moet ten alle tijden toegankelijk blijven voor hulpdiensten.
 17. Bij overtreding van deze voorwaarden volgt verwijdering van het terrein en uitsluiting van huur, zonder recht van restitutie.