Privacyverklaring van Stichting De Gibraltar

Privacyverklaring van Stichting De Gibraltar

Dit is de privacyverklaring van Stichting De Gibraltar. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen. Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen.

Deelname aan activiteiten of afname van onze dienst verhuur

Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting jou te waarborgen. De stichting heeft deze persoonsgegevens in gebruik omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Stichting De Gibraltar verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten;
  • Afhandeling van je activiteit/verhuur en je informeren over het verloop daarvan;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

Donatie of leden administratie

Stichting De Gibraltar bewaart persoonsgegevens met als doel het kunnen bijhouden van een leden-, donateurs- en contributie-administratie. De persoonsgegevens die bewaard kunnen worden zijn naam, adres, emailadres, telefoonnummer. Ook administratieve gegevens zoals het bijhouden van deelnemers van activiteiten. De bankrekeningnummers van de leden houdt de vereniging niet bij. Bij het aangaan van een donatie aan de stichting zullen de betrokkenen gevraagd worden om toestemming te geven voor het bewaren van de persoonsgegevens en zal hen gewezen worden op deze privacyverklaring. Anders dan deze hierboven genoemde gegevens houdt de stichting helemaal geen bijzondere gegevens bij en bewaart deze dus ook niet. Indien de stichting op enig moment wel bijzondere persoonsgegevens wil gaan bewaren, dan zal hiervoor bij iedere afzonderlijke activiteit steeds opnieuw om toestemming gevraagd worden.

Minderjarigen

Stichting De Gibraltar heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Bij verhuur van de ruimte voor een kinderfeestje zal gevraagd worden naar de naam en de leeftijd van de jarige om een felicitatie bord te maken. Deze gegevens worden niet bewaard en zullen na het kinderfeestje weer verwijderd worden.

Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door de bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van jouw browser.

Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Wij maken op deze website gebruik van enkele cookies.

Sociale deelknoppen

Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, LinkedIn en Google. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van de betreffende sociale netwerken afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Bewaartermijn gegevens en inzage

Zodra je je dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt het recht om inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij De Gibraltar. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van jouw privacy. De Gibraltar zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Delen met anderen

Stichting De Gibraltar verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.