Keep it Clean Day + World Cleanup Day, ja nog een dag!

VR 20/9 + ZA 21/9

11:00 – 17:00 leen een van onze prikkers en vul een vuilniszak met zwerfvuil uit de buurt.

In de salon staat koffie, thee en limo klaar. Aan het einde van je rondje maken we een foto van je ‘score’. Na deze twee dagen presenteren we de collage van alle foto’s van al het opgehaalde vuil.